NUB

NUB nubcat

GtDZKA...FxZn copy

nub nub

$0.029784

-1.84%

 • Giá cao 24h

  $0.031335

 • Giá thấp 24h

  $0.025371

 • KL 24h (NUB)

  70.54M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  1.95M

Mua
Bán
Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

1Vài phút trước

Mua

$0.029821

28.463

$0.848785

1Vài phút trước

Mua

$0.029804

13.945

$0.415635

1Vài phút trước

Mua

$0.029803

14.422

$0.429811

1Vài phút trước

Mua

$0.029802

368.618

$10.986

1Vài phút trước

Mua

$0.029802

90.777

$2.705

2Vài phút trước

Mua

$0.029784

28.842

$0.859019

2Vài phút trước

Mua

$0.029804

23.23

$0.692364

2Vài phút trước

Mua

$0.029804

111.839

$3.333

2Vài phút trước

Mua

$0.029804

9.224

$0.274911

2Vài phút trước

Mua

$0.029804

461.204

$13.746

2Vài phút trước

Mua

$0.029793

225.995

$6.733

2Vài phút trước

Mua

$0.0298

922.469

$27.489

2Vài phút trước

Mua

$0.0298

110.7

$3.299

2Vài phút trước

Mua

$0.029775

110.716

$3.297

2Vài phút trước

Mua

$0.029749

3693.78

$109.887

2Vài phút trước

Bán

$0.029762

147.45K

$4388.49

2Vài phút trước

Mua

$0.03007

2284.38

$68.69

2Vài phút trước

Mua

$0.030066

656.509

$19.739

3Vài phút trước

Mua

$0.030077

22.847

$0.687156

3Vài phút trước

Mua

$0.030071

15.009

$0.451328

3Vài phút trước

Mua

$0.030072

45.694

$1.374

3Vài phút trước

Mua

$0.030071

913.907

$27.482

3Vài phút trước

Bán

$0.029994

64.61K

$1938.03

4Vài phút trước

Mua

$0.030228

110.486

$3.34

4Vài phút trước

Mua

$0.030207

57.596

$1.74

4Vài phút trước

Bán

$0.03009

24.52K

$737.807

5Vài phút trước

Bán

$0.030121

244.979

$7.379

5Vài phút trước

Bán

$0.030121

671.788

$20.235

5Vài phút trước

Bán

$0.030128

5037.32

$151.766

5Vài phút trước

Bán

$0.030154

16.67K

$502.533

5Vài phút trước

Bán

$0.030177

17.94K

$541.39

5Vài phút trước

Bán

$0.030203

14.78K

$446.333

5Vài phút trước

Bán

$0.030255

37.87K

$1145.8

5Vài phút trước

Bán

$0.030297

115.538

$3.501

5Vài phút trước

Bán

$0.030298

4494.36

$136.172

5Vài phút trước

Bán

$0.030318

6961

$211.041

5Vài phút trước

Bán

$0.030316

897.585

$27.211

6Vài phút trước

Bán

$0.030335

27.021

$0.819687

6Vài phút trước

Bán

$0.030376

871.568

$26.475

6Vài phút trước

Mua

$0.030544

222.966

$6.81

6Vài phút trước

Bán

$0.030419

14.307

$0.435213

6Vài phút trước

Bán

$0.030434

9082.41

$276.415

6Vài phút trước

Bán

$0.030461

451.454

$13.752

6Vài phút trước

Bán

$0.030462

195.192

$5.946

6Vài phút trước

Mua

$0.030604

31.508

$0.964257

6Vài phút trước

Bán

$0.030459

149.374

$4.55

6Vài phút trước

Bán

$0.030459

67.386

$2.052

6Vài phút trước

Bán

$0.030459

544.674

$16.59

6Vài phút trước

Bán

$0.030494

24.82K

$756.934

6Vài phút trước

Mua

$0.030529

991.433

$30.268

$1,630,799

N

NUB

27,377,121

S

SOL

5,929

NUB : SOL

1:0.0002168

$89,948

N

NUB

2,014,432

S

SOL

218

NUB : SOL

1:0.0002168

$39,113

N

NUB

1,207,769

U

USDC

3,096

USDC : NUB

1:33.576

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng