CRO

CRODIE Crodie

GvcNXd...My6r copy

CRODIE CRODIE

$0.002835

-21.56%

 • Giá cao 24h

  $0.003645

 • Giá thấp 24h

  $0.002633

 • KL 24h (CRODIE)

  47.34M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  139.00K

Mua
Bán
Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

3Vài phút trước

Mua

$0.002835

52.82K

$149.745

7Vài phút trước

Mua

$0.002806

1388.04

$3.894

7Vài phút trước

Bán

$0.002806

1388.04

$3.894

14Vài phút trước

Bán

$0.002806

21.41K

$60.07

15Vài phút trước

Bán

$0.002803

24.50K

$68.678

19Vài phút trước

Mua

$0.002814

48.48K

$136.427

22Vài phút trước

Bán

$0.002803

3359.24

$9.416

29Vài phút trước

Bán

$0.002824

692.429

$1.956

29Vài phút trước

Mua

$0.002838

48.52K

$137.694

30Vài phút trước

Mua

$0.002828

7292.42

$20.621

33Vài phút trước

Mua

$0.002832

4856.31

$13.753

34Vài phút trước

Bán

$0.002815

1239.55

$3.49

50Vài phút trước

Mua

$0.002832

3410.65

$9.66

51Vài phút trước

Mua

$0.002826

18.05K

$50.991

51Vài phút trước

Bán

$0.002811

11.44K

$32.151

52Vài phút trước

Bán

$0.002811

455.938

$1.282

72Vài phút trước

Bán

$0.002815

33.44K

$94.143

74Vài phút trước

Bán

$0.002818

6675

$18.807

75Vài phút trước

Mua

$0.002826

7293.79

$20.615

77Vài phút trước

Mua

$0.002831

7016.25

$19.864

81Vài phút trước

Mua

$0.0028

2196.9

$6.151

81Vài phút trước

Mua

$0.002798

1219.71

$3.413

88Vài phút trước

Mua

$0.0028

192.613

$0.539273

88Vài phút trước

Mua

$0.002798

176.303

$0.493301

93Vài phút trước

Bán

$0.0028

177.7

$0.497518

97Vài phút trước

Mua

$0.002798

1471.63

$4.118

100Vài phút trước

Bán

$0.002787

7244.79

$20.19

105Vài phút trước

Bán

$0.002745

1635.4

$4.49

105Vài phút trước

Bán

$0.002747

15.57K

$42.763

108Vài phút trước

Mua

$0.002753

615.37

$1.694

108Vài phút trước

Mua

$0.002752

275.343

$0.757674

111Vài phút trước

Bán

$0.002753

2146.15

$5.908

111Vài phút trước

Mua

$0.002753

2146.15

$5.908

111Vài phút trước

Mua

$0.002764

34.98K

$96.712

116Vài phút trước

Mua

$0.002752

197.248

$0.542884

119Vài phút trước

Bán

$0.002753

392.933

$1.082

2Vài giờ trước

Bán

$0.002752

1611.31

$4.435

2Vài giờ trước

Mua

$0.002752

1611.31

$4.435

2Vài giờ trước

Mua

$0.002766

18.15K

$50.195

2Vài giờ trước

Mua

$0.002727

668.596

$1.823

2Vài giờ trước

Mua

$0.002751

163.692

$0.450364

2Vài giờ trước

Mua

$0.002727

597.334

$1.629

2Vài giờ trước

Mua

$0.002751

170.61K

$469.388

2Vài giờ trước

Bán

$0.002727

328.475

$0.895742

2Vài giờ trước

Mua

$0.002749

246.036

$0.676414

2Vài giờ trước

Mua

$0.002732

741.545

$2.026

2Vài giờ trước

Mua

$0.002749

5937.79

$16.324

2Vài giờ trước

Bán

$0.002732

4044.07

$11.047

2Vài giờ trước

Bán

$0.002733

48.66K

$133

2Vài giờ trước

Mua

$0.002741

488.588

$1.339

$319,281

C

CRODIE

56,410,936

S

SOL

1,164

CRODIE : SOL

1:0.00002072

$15,300

C

CRODIE

3,234,408

S

SOL

45

CRODIE : SOL

1:0.00002072

$2,487

C

CRODIE

426,610

W

WYNN

279,886

CRODIE : WYNN

1:0.621104

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng