ZKF

ZKF ZKF

0x1cD3...158F copy

ZKF ZKF

$0.003121

+0.43%

 • 24h High

  $0.003409

 • 24h Low

  $0.002173

 • 24h Vol (ZKF)

  13.67M

 • 24h vol(USDT)

  38.14K

Buy
Sell
Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

10Vài phút trước

Buy

$0.003121

100.00K

$312.066

32Vài phút trước

Buy

$0.003079

6465.28

$19.909

66Vài phút trước

Sell

$0.003077

17.18K

$52.846

76Vài phút trước

Sell

$0.003084

10.07K

$31.046

118Vài phút trước

Sell

$0.003088

1299.47

$4.012

2Vài giờ trước

Buy

$0.003088

741.058

$2.289

2Vài giờ trước

Sell

$0.003088

82.75K

$255.537

2Vài giờ trước

Sell

$0.003122

19.64K

$61.333

2Vài giờ trước

Buy

$0.00313

225.88K

$707.072

3Vài giờ trước

Buy

$0.003038

8193.34

$24.888

3Vài giờ trước

Sell

$0.003034

10.71K

$32.486

3Vài giờ trước

Buy

$0.003039

66.40K

$201.768

3Vài giờ trước

Buy

$0.003012

81.08K

$244.234

3Vài giờ trước

Buy

$0.00298

87.77K

$261.59

3Vài giờ trước

Buy

$0.002946

43.83K

$129.129

3Vài giờ trước

Buy

$0.00293

84.58K

$247.79

3Vài giờ trước

Buy

$0.002898

70.67K

$204.776

3Vài giờ trước

Buy

$0.002872

69.93K

$200.808

3Vài giờ trước

Buy

$0.002846

25.00K

$71.148

3Vài giờ trước

Buy

$0.002837

14.59K

$41.384

3Vài giờ trước

Buy

$0.002832

21.92K

$62.06

3Vài giờ trước

Sell

$0.002824

252.00K

$711.572

4Vài giờ trước

Sell

$0.002916

63.97K

$186.528

4Vài giờ trước

Buy

$0.00294

102.20K

$300.487

4Vài giờ trước

Sell

$0.002902

118.06K

$342.548

4Vài giờ trước

Sell

$0.002946

78.77K

$232.051

4Vài giờ trước

Sell

$0.002976

1845.64

$5.493

5Vài giờ trước

Sell

$0.002977

52.87K

$157.398

5Vài giờ trước

Sell

$0.002998

74.10K

$222.134

5Vài giờ trước

Sell

$0.003027

93.66K

$283.481

5Vài giờ trước

Sell

$0.003064

76.36K

$233.989

5Vài giờ trước

Sell

$0.003096

2242.45

$6.942

5Vài giờ trước

Sell

$0.003096

80.83K

$250.288

5Vài giờ trước

Sell

$0.00313

72.36K

$226.468

8Vài giờ trước

Buy

$0.00316

75.05K

$237.195

9Vài giờ trước

Buy

$0.003129

1590.31

$4.976

9Vài giờ trước

Buy

$0.003128

75.07K

$234.808

9Vài giờ trước

Buy

$0.003097

81.97K

$253.854

10Vài giờ trước

Buy

$0.003063

7394

$22.65

10Vài giờ trước

Sell

$0.00306

2570.65

$7.867

10Vài giờ trước

Buy

$0.003061

4551.61

$13.934

13Vài giờ trước

Buy

$0.00306

0.325213

$0.000995

13Vài giờ trước

Buy

$0.00306

0.325213

$0.000995

13Vài giờ trước

Buy

$0.00306

0.325213

$0.000995

13Vài giờ trước

Sell

$0.00306

1.31

$0.004008

13Vài giờ trước

Buy

$0.00306

0.325213

$0.000995

14Vài giờ trước

Sell

$0.00306

75.47K

$230.907

14Vài giờ trước

Sell

$0.00309

73.70K

$227.735

14Vài giờ trước

Sell

$0.00312

71.43K

$222.88

14Vài giờ trước

Buy

$0.00315

322.70K

$1016.59

$93,514

Z

ZKF

15,180,697

W

WUSDC

46,248

ZKF : WUSDC

1:0.003114

$10,608

Z

ZKF

1,767,577

F

FRS

831,196,725

ZKF : FRS

1:507.033

Type

Amount/Token

User