USD

USDC USD Coin

0xaf88...5831 copy

USDC USDC

$0.999737

-0.00%

 • Giá cao 24h

  $1.003

 • Giá thấp 24h

  $0.997904

 • KL 24h (USDC)

  188.29M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  188.24M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

9Vài giây trước

Mua

$0.999561

65.556

$65.527

9Vài giây trước

Mua

$0.999646

521.745

$521.561

9Vài giây trước

Bán

$0.999614

14.44K

$14.43K

10Vài giây trước

Bán

$0.99975

3510.83

$3509.95

10Vài giây trước

Bán

$0.99975

1874.4

$1873.93

10Vài giây trước

Bán

$0.99956

2293.7

$2292.69

10Vài giây trước

Bán

$0.99956

1803.22

$1802.43

10Vài giây trước

Bán

$0.99956

1732.65

$1731.88

10Vài giây trước

Bán

$0.99956

6763.8

$6760.83

10Vài giây trước

Bán

$0.99956

9020.9

$9016.93

10Vài giây trước

Mua

$0.99956

9.012

$9.008

11Vài giây trước

Bán

$0.999604

573.782

$573.555

11Vài giây trước

Bán

$0.99975

2125

$2124.47

11Vài giây trước

Mua

$0.99975

13.234

$13.231

12Vài giây trước

Mua

$0.999604

279.318

$279.207

12Vài giây trước

Bán

$0.999604

2292.4

$2291.49

12Vài giây trước

Mua

$0.999612

674.348

$674.086

13Vài giây trước

Bán

$0.999606

3125

$3123.77

13Vài giây trước

Bán

$0.999606

2756.43

$2755.35

13Vài giây trước

Bán

$0.999606

1718.6

$1717.92

13Vài giây trước

Bán

$0.999606

1949.43

$1948.66

13Vài giây trước

Bán

$0.999606

573.8

$573.574

13Vài giây trước

Bán

$0.999606

598.157

$597.922

13Vài giây trước

Bán

$0.999606

3892.97

$3891.44

13Vài giây trước

Bán

$0.999825

2914.12

$2913.61

13Vài giây trước

Mua

$0.999825

211.665

$211.628

13Vài giây trước

Bán

$0.999463

609.076

$608.749

13Vài giây trước

Bán

$0.999463

21.99K

$21.98K

13Vài giây trước

Bán

$0.999463

9018.27

$9013.43

14Vài giây trước

Bán

$0.999916

2125

$2124.82

19Vài giây trước

Bán

$0.999699

3500

$3498.95

19Vài giây trước

Bán

$0.999729

5552.36

$5550.85

19Vài giây trước

Bán

$0.999702

979.2

$978.908

19Vài giây trước

Bán

$0.999702

1399.7

$1399.28

20Vài giây trước

Bán

$0.999675

1750

$1749.43

20Vài giây trước

Bán

$0.999732

714.732

$714.541

20Vài giây trước

Bán

$0.999684

4250

$4248.66

21Vài giây trước

Bán

$0.999843

2125

$2124.67

21Vài giây trước

Bán

$0.999788

1306.42

$1306.14

21Vài giây trước

Bán

$0.999788

3500

$3499.26

21Vài giây trước

Bán

$0.999843

621.593

$621.495

22Vài giây trước

Bán

$0.999584

2750

$2748.86

22Vài giây trước

Bán

$0.999584

1305.7

$1305.15

22Vài giây trước

Bán

$0.999584

3573.63

$3572.14

22Vài giây trước

Bán

$0.999584

4357.81

$4356

22Vài giây trước

Bán

$0.999584

3520.46

$3519

22Vài giây trước

Bán

$0.999584

2380.7

$2379.71

23Vài giây trước

Bán

$0.999727

1375

$1374.62

23Vài giây trước

Bán

$0.999727

2186.02

$2185.43

23Vài giây trước

Bán

$0.999705

5160.58

$5159.06

$22,198,340

N
NONE
U

USDC

4,844,920

W

WETH

5,775

USDC : WETH

1:0.0003332

$2,715,203

N
NONE
U

USDC

875,879

W

WBTC

30

USDC : WBTC

1:0.00001608

$2,273,132

N
NONE
U

USDC

1,304,819

U

USDT

968,817

USDC : USDT

1:0.99972

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng