GAM

GME GameStop

0xbeB0...B94E copy

GME GME

$0.013508

-10.27%

 • Giá cao 24h

  $0.021047

 • Giá thấp 24h

  $0.01296

 • KL 24h (GME)

  26.22M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  439.13K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

42Vài giây trước

Mua

$0.01339

0.736992

$0.009868

44Vài giây trước

Mua

$0.01339

0.736992

$0.009868

44Vài giây trước

Mua

$0.01339

0.736992

$0.009868

44Vài giây trước

Mua

$0.01339

0.736992

$0.009868

44Vài giây trước

Mua

$0.01339

0.744437

$0.009968

46Vài giây trước

Mua

$0.01339

0.736993

$0.009868

48Vài giây trước

Bán

$0.01339

57.81K

$774.069

50Vài giây trước

Mua

$0.013566

2907.69

$39.446

56Vài giây trước

Mua

$0.013551

7283.38

$98.696

1Vài phút trước

Mua

$0.013528

0.729092

$0.009863

1Vài phút trước

Mua

$0.013528

0.729092

$0.009863

1Vài phút trước

Mua

$0.013528

0.729092

$0.009863

1Vài phút trước

Mua

$0.013528

0.729093

$0.009863

1Vài phút trước

Mua

$0.013528

0.729093

$0.009863

1Vài phút trước

Mua

$0.013528

1031.16

$13.95

1Vài phút trước

Mua

$0.013525

0.729264

$0.009863

1Vài phút trước

Mua

$0.013525

5453.69

$73.762

1Vài phút trước

Mua

$0.013508

0.73017

$0.009863

1Vài phút trước

Mua

$0.013515

0.73017

$0.009868

1Vài phút trước

Mua

$0.013515

0.730171

$0.009868

1Vài phút trước

Mua

$0.013515

0.730171

$0.009868

1Vài phút trước

Mua

$0.013515

0.730171

$0.009868

1Vài phút trước

Mua

$0.013515

0.730171

$0.009868

2Vài phút trước

Mua

$0.013514

0.730171

$0.009868

2Vài phút trước

Mua

$0.013514

0.730171

$0.009868

2Vài phút trước

Mua

$0.013514

0.730171

$0.009868

2Vài phút trước

Mua

$0.013514

0.730171

$0.009868

2Vài phút trước

Mua

$0.013514

0.730171

$0.009868

2Vài phút trước

Mua

$0.013514

0.730172

$0.009868

2Vài phút trước

Mua

$0.013508

0.730172

$0.009863

2Vài phút trước

Mua

$0.013508

0.730172

$0.009863

2Vài phút trước

Mua

$0.013508

0.730172

$0.009863

2Vài phút trước

Mua

$0.013508

0.730172

$0.009863

2Vài phút trước

Mua

$0.013508

0.730172

$0.009863

2Vài phút trước

Mua

$0.013508

0.730172

$0.009863

2Vài phút trước

Mua

$0.013514

14.54K

$196.496

3Vài phút trước

Mua

$0.013438

0.732591

$0.009845

3Vài phút trước

Bán

$0.013438

6231.69

$83.744

3Vài phút trước

Mua

$0.013438

0.731557

$0.009831

3Vài phút trước

Mua

$0.013457

0.731557

$0.009845

3Vài phút trước

Mua

$0.013457

0.731557

$0.009845

3Vài phút trước

Mua

$0.013457

0.731557

$0.009845

3Vài phút trước

Mua

$0.013457

0.731558

$0.009845

3Vài phút trước

Mua

$0.013488

0.732049

$0.009874

4Vài phút trước

Mua

$0.013482

0.732049

$0.00987

4Vài phút trước

Mua

$0.013482

0.732049

$0.00987

4Vài phút trước

Mua

$0.013482

0.732049

$0.00987

4Vài phút trước

Mua

$0.013482

0.73205

$0.00987

4Vài phút trước

Mua

$0.013482

0.73205

$0.00987

5Vài phút trước

Mua

$0.013488

498.699

$6.726

$236,792

G

GME

8,841,605

W

WETH

34

WETH : GME

1:262552

$28,304

G

GME

1,523,746

W

WETH

2

WETH : GME

1:262552

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng